Naru

Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 11-08-2023

 1. Acceptatie van voorwaarden

Welkom bij Naru ("wij", "ons" of "onze"). Door onze website [ www.naru-way.com ] en onze diensten te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden"). Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze diensten.

 1. Gebruikersgedrag

U stemt ermee in onze diensten niet te gebruiken voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden. U stemt er ook mee in om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en deze Voorwaarden.

 1. Productinformatie

Hoewel we ernaar streven om nauwkeurige en actuele productinformatie te verstrekken, garanderen we niet dat productbeschrijvingen, afbeeldingen of prijzen foutloos zijn. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten of onnauwkeurigheden te corrigeren.

 1. Bestellen en betalen

 

 • Door een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord de opgegeven prijs voor het/de product(en) en eventuele toepasselijke belastingen en verzendkosten te betalen.
 • Wij accepteren verschillende betaalmethoden, waaronder [lijst met geaccepteerde betaalmethoden].
 • Bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren of te wijzigen.

 1. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op onze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's en handelsmerken, is beschermd door auteursrecht en andere wetten op het gebied van intellectueel eigendom. Reproductie of distributie zonder toestemming is verboden.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid

 

 • Wij doen er alles aan om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van onze diensten te garanderen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of claims die voortkomen uit het gebruik of de onmogelijkheid om onze producten of website te gebruiken.
 • In geen geval zal onze aansprakelijkheid de aankoopprijs van de producten overschrijden.

 1. Schadeloosstelling

U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en kosten (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van onze diensten of schending van deze Voorwaarden.

 1. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

 1. Wijzigingen in deze Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment bij te werken, aan te passen of te vervangen. Wij zullen u via onze website of op andere wijze op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen.

 1. Beëindiging

We kunnen uw toegang tot onze diensten naar eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, ook als we van mening zijn dat u deze Voorwaarden hebt geschonden.

 1. Deelbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 1. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via support@naru-way.com.